Waarom

De redenen verschillen waarom leiders of teams om support vragen bij hun ontwikkeling. Het varieert van het beter laten werken van een nieuw organisatiemodel, een transitie naar een meer veeleisende rol, of het ombuigen van disfunctionele patronen. Sommige leiders zitten vast – zijn aan het eind van hun Latijn. Anderen formuleren hun aspiratie als het willen groeien van ‘good to great’. De redenen zijn vaak een unieke versie van de meer algemene beschrijving hieronder.

Goed bezig!

Als leider kom je ongetwijfeld uitdagingen tegen als je je ontwikkelt in je carrière. Dat is waarschijnlijk de redden waarom je deze baan hebt gekozen. Dus je zet je vol in, organiseert feedback en verbetert je kennis en kunde. Vaak is dit precies wat je moet doen. Harvard professor Ron Heifetz noemt dit voorbeelden van ‘Technical challenges’: het probleem en de oplossing zijn bekend. Wat nodig is, is simpelweg de technische oplossing uitvoeren.

Maar wat als dit nodig is, maar niet voldoende?

Je ‘Growth Edge’

 

Stel dat je een transitie maakt naar een meer veeleisende rol. Het vraagt bijvoorbeeld van je dat je vaker en complexere samenwerking moet vormgeven, over interne en externe grenzen heen. Daar bovenop komen nog extra verantwoordelijkheden nu je kinderen (en wellicht je ouders) snel ouder worden. Je bent bekend met het adagium ‘What got you here won’t get you there’. Dus begin je een breder repertoire aan gedragingen op te bouwen waarvan je weet dat ze essentieel zijn voor het succes in je nieuwe senior positie als leider. Je werkt bijvoorbeeld aan het productief maken van conflicten, het meer delegeren, het voeren van meer ‘courageous conversations’ met stakeholders, of het meer visionair zijn.

In deze transitie is het niet ongebruikelijk dat je, ondanks je beste intenties en verwoede pogingen, toch terugvalt in oude patronen en dat je inconsistent gedrag laat zien. Je hebt je ‘growth edge’ te pakken. In Heifetz’ termen heb je wellicht niet te doen met een ‘Technical’, maar met een zogenaamde ‘Adaptive challenge’

Het probleem kan zijn dat je niet weet wat het probleem is. En dat je de symptomen bestrijdt met nog harder proberen. Je hebt nu een adaptieve benadering van leren en ontwikkelen nodig. Een die je bewustzijn vergroot en die jou een ‘goed probleem’ geeft. Een probleem dat je stap voor stap, on-the-job kunt oplossen en dat gedurende dit proces ‘jouzelf oplost’ .

Perspectief ontwikkelen

Wat nu als je, zonder dat je er erg in hebt, iedere keer dat je harder probeert om vooruit te komen, je tegelijkertijd iets activeert dat je tegenhoudt, je terugtrekt en je afremt? Dat je om zo te zeggen ‘met één voet op het gas en de andere voet op de rem staat’? En dat jijzelf je aspiraties ondermijnt?

In een coachingstraject worden mensen zich meer bewust van hun ‘kite’ – dat wat hun huidige manier van betekenisgeven aan hun ervaringen representeert. Hierdoor kunnen zij zelf bepalen in welke mate hun huidige mindset nog past bij de nieuwe opgaven waar ze voor staan. Dit resulteert meestal in een serie on-the-job experimenten dat hen helpt bij het ontwikkelen van een grotere, betere versie van een ‘kite’; een die hen niet afremt, maar hen de richting optrekt waarin ze willen groeien.