Hoe

Focus op gedrag en mindset

book-itc-316x600De hier beschreven ontwikkelingsaanpak is voor een belangrijk deel gebaseerd op de constructivistische -ontwikkelingsgerichte ideeën van Robert Kegan en Lisa Lahey (Harvard University, Adult Learing and Professional Development).

Deze theorie en praktijk focust op het ontwikkelen van diep zelfinzicht, van nieuwe mindset en gedrag, plus strategieën om de gedragsverandering duurzaam te maken. Het geheel werkt samen om de hoofdoorzaak van de persoonlijke veranderuitdaging op te sporen; om onbewuste patronen van denken, voelen en handelen zichtbaar te maken en deze om te buigen.

Deze aanpak is zeker niet de enige of persé de beste beschikbare aanpak voor het ondersteunen van de realisatie van adaptieve leerdoelen van volwassenen. Ik ben er ook niet star / ideologisch over. Het is echter een aanpak die ik ben komen te waarderen om de klantgerichtheid:

  • Vanaf de start is zit de coachee in de ‘driver seat’ van zijn of haar ontwikkelingstraject.
  • Naast klantgericht is de aanpak gestructureerd en flexibel, diepgaand en eenvoudig en heeft het brede toepassingsmogelijkheden.
  • Het is mogelijk om een verbinding te maken met elementen die voor de klant belangrijk zijn, zoals: leiderschapsvaardigheden, loopbaanontwikkeling, strategische initiatieven en organisatie-ontwikkeling.
  • Tenslotte geven klanten aan dat er is geen risico van een disfunctionele afhankelijkheid van een coach die zijn ‘ding doet’ of ‘die jou weer oppikt bij waar hij de vorige sessie was gebleven’. De klant werkt tussen de 90’ sessies namelijk aan specifieke persoonlijk opdrachten.

Van start gaan

promo_03Vanzelfsprekend zijn in een ontwikkelingstraject het vertrouwen en de motivatie om samen te werken essentiële voorwaarden. We kunnen daarom beginnen met het leren kennen van elkaar en de ontwikkelingsuitdaging bespreken. Samen bepalen we dan de match tussen de coachee (of team), de coach en de aanpak.

Een ontwikkelingstraject bestaat dan typisch uit drie stappen:

  • Doel bepalen
  • gebruikmakend van de zogenaamde Immunity-to-Change map en/of Growth Edge Interview
  • On-the-job experimenten, o.a. gebruikmakend van de cyclus ‘Overturning Immunity-to- Change’ en Growth Edge Coaching praktijken

De klant en ik werken samen in ‘development’ sessies van 90’. Het aantal sessies spreken we vooraf af. Elke sessie resulteert in een op-maat opdracht die de klant uitvoert en terugstuurt aan de coach, voorafgaand aan de volgende sessie.

We kunnen elkaar face-to-face of via een virtuele meeting (met Skype, Zoom, of…) zien en spreken. Klanten geven aan dat zijn goede ervaringen hebben met de Skype-sessies gedurende het traject. Ze zeggen dat dit format hen reistijd bespaart en dat het hen helpt om beter te focussen en minder afleiding geeft.

Klik hier voor meer informatie over de constructivistische – ontwikkelingsgerichte aanpak die ik gebruik.

Doel bepalen

Het adaptieve ontwikkelingsdoel van een individu of een team scherp krijgen, is een belangrijke eerste stap.

Ik help hen bij het identificeren van hun zogenaamde ‘One Big Thing’ waar ze beter in willen worden. Een goed werkbaar verbeterdoel voldoet vaak aan deze criteria:

  • Het doel geeft je een doorlopende ervaring van frustratie, dilemma of verlegenheid;
  • Het doel laat je de grenzen van je huidige manier van weten (knowing) laten voelen – je weet: ‘what got me here, won’t get me there’;
  • Het doel is gerelateerd aan een vorm van leiderschap waar je veel om geeft en waarvoor je de moed wilt vinden hierin een doorbraak te maken.

Waar van toepassing kan ik The Leadership Circle Profile™ toepassen in deze stap (en ook volgende stappen).

Diagnose

De stap na het Doel bepalen is het vinden van de hoofdoorzaak waarom je niet consistent doet wat je zou moeten en willen doen. Dit kan door een zogenaamde Immunity-to-Change map te maken. Kegan en Lahey hebben dit proces ontworpen zodat mensen kunnen zien dat zelfs als we een oprecht commitment hebben om in een bepaalde richting te bewegen, wij tegelijkertijd en onbewust, concurrerende commitments hebben die ons inconsistent doen handelen. Deze twee krachten werken in tegenovergestelde richting en heffen elkaar op. Het resultaat is geen verandering. Wij zijn immuun voor veranderen.

We spreken over een immuunsysteem omdat we geloven dat onze ‘mind’ net als ons lichaam een immuunsysteem heeft. Het is een onzichtbare, altijd doorgaande dynamiek die puur en alleen bestaat om ons te beschermen. Echter, ons immuunsysteem kan ons in de problemen brengen als het een vergissing maakt. Dan ‘beschermt’ het ons tegen het inzicht dat we nodig hebben om te kunnen ontwikkelen en te floreren (thrive).

On-The-Job-experimenten

Voortbouwend op het Doel bepalen en de Diagnose met de Immunity Map, zijn er tot negen gerelateerde oefeningen / opdrachten beschikbaar om de Immunity to Change op te heffen (Overturning). Ze helpen een individu of een team bij het stapsgewijs beter begrijpen van hun huidige mindset en de begrenzingen hiervan. Door de aannames die het psychologische immuunsysteem in stand houden, de zogenaamde Big Assumptions, te observeren en te testen, worden deze minder rigide en ontstaat ruimte voor het nieuwe gedrag. Alle oefeningen zijn ontworpen voor het ontwikkelen van mindset en gedrag in de dagelijkse praktijk van de coachee. Hierdoor ontstaat verandering en transformatie on-the job. In alle gevallen zijn we hierin selectief en creatief. We combineren de oefeningen vaak met andere resources en houden daarbij altijd zicht op ons doel: gelijktijdig werken aan mindset en gedrag. Na de cyclus is de coachee in staat om observaties en testen uit te voeren op andere gebieden, vaak zelfstandig, zonder hulp van de coach. Hierdoor ontstaat duurzame impact en ontwikkeling.